logo bureau italia mobile logo bureau italia

Geen Woorden maar Daden

Topman waarschuwt Italiaanse regering: hervormingen nu!

Hoe de miljarden te gebruiken die Italië van Europa ontvangt? Daar wordt veel over gepraat. Heel veel. Teveel, aldus de presidente van de machtige werkgeversorganisatie Confindustria, Carlo Bonomi in een interview met de Corriere della Sera.

Italië moderniseren

De Europese miljarden bieden een kans – de enige kans? – om Italië te moderniseren. Dan moet dat geld wel goed gebruikt worden. Daarvoor zijn hervormingen nodig. Nu…
Zoals hij al deed bij zijn uitverkiezing afgelopen voorjaar zet de kersverse voorzitter de Italiaanse regering onder druk. Veel te afwachtend, is zijn oordeel. Wat willen werkgevers? Aanpak van de bureaucratie en hervorming van de fiscus (de belastingdruk voor Italiaanse bedrijven is heel hoog). Maar allereerst: hervorming van de muurvaste arbeidsmarkt.

3e economie Euro-zone

Als nieuw gezicht van Confindustria (zeg maar de Italiaanse VNO-NCW) gaat Bonomi een belangrijke rol spelen in deze fase van heropening en wederopbouw post-corona. Dat wordt een gevecht van jewelste, met behalve de werkgevers ook een uitgebreid overheidsapparaat en de machtige vakbonden. De uitkomst gaat bepalend zijn voor de toekomst van Italië. En die van Europa; Italië is de derde economie van de Euro-zone.

Aan het einde van dit interview nog even een inkijkje in het Italiaanse ondernemersklimaat. Wat maakt dat zo bijzonder ‘uitdagend’?

Belastingontduiking

Confindustria zal volgens Bonomi blijven aandringen op afschaffing van de Irap, een regionale belasting over productieactiviteiten (niet te verwarren met de Ires, de heffing op bedrijfsopbrengsten – de andere component van de vennootschapsbelasting). Volgens critici ondermijnt afschaffing van belastingen echter de sociale zekerheid. Het geld moet toch ergens vandaan komen? Is het niet beter belastingontduiking serieus aan te pakken.
Wij werkgevers, zegt Bonomi, hebben ons hard gemaakt voor elektronisch factureren. En dat blijkt nu bijzonder nuttig in de strijd tegen belastingontduiking.

Toch blijft de Italiaanse overheid zelf, ook na invoering van elektronisch factureren, gedeeltelijk vasthouden aan split payment. Die werd ingesteld om belastingontduiking tegen te gaan; de btw wordt daarbij direct aan de staat betaald. Maar dat zorgt weer voor cash flow problemen bij – veelal kleine – leveranciers. En zo is alles met elkaar verbonden. De Italiaanse Staat betaalt haar eigen leveranciers overigens vaak heel laat. Echt heel laat. Maar dat is weer een ander verhaal.

Kortom, een gevecht van jewelste…