logo bureau italia mobile logo bureau italia

Openbare aanbestedingen in Italië

Zaken doen in Italië. En dan specifiek: Italiaanse aanbestedingen. In Italië is een nieuwe wet op openbare aanbestedingen van kracht geworden. Geldt voor alle overheidsopdrachten: openbare werken, diensten en leveringen. Een goede en broodnodige stap. Doelstelling: alles moet eenvoudiger.

Complex en langdurig

Zakendoen in Italië is vaak niet laagdrempeling. Dat geldt zeker voor openbare aanbestedingen in Italië. Dat zijn complexe en vaak langdurige processen. In Italië is een nieuwe wet op openbare aanbestedingen van kracht geworden. Het bedrijfsleven snakt al lang naar hervormingen, vereenvoudiging, en een vermindering van de bureaucratie. Deze huidige hervormingen gelden voor het hele proces van overheidsopdrachten. Ze moeten zorgen voor:

Transparantie en markttoegang
Versnelling
– d.w.z. versnelling van procedures, en meer zekerheid over de termijnen van toewijzing uitvoering en betaling van bedrijven
Digitalisering – zowel de procedures zelf, als de onderlinge koppeling van overheidsplatformen en -databases
Vereenvoudiging – ook door beter aan te sluiten op Europese regelgeving, en goldplating* tegen te gaan (* Goldplating: als een lidstaat verder gaat bij de implementatie van Europese recht dan de Europese regelgeving zelf vereist. Is in Italië vaak gebruikt om controversiële maatregelen er door te krijgen, zeker in tijden van zwakke regeringscoalities).

Ingewikkelde materie

Het is nog te vroeg om te zeggen of de nieuwe regels hun vruchten afwerpen. Wat in ieder geval nog níet verandert: het is n blijft ingewikkelde materie. En veel Italiaanse overheden – zeker lokale en kleinere overheden – zijn niet gewend met buitenlandse partijen samen te werken.
Betrouwbare adviseurs en professionals – liefst met een lokaal/regionaal netwerk – zijn nog altijd onmisbaar bij openbare aanbestedingen in Italië. Advies of hulp nodig?

Ervaren Italiaanse advocaten

Bureau Italia werkt samen met ervaren Italiaanse advocaten. Door de krachten te bundelen met deze specialisten is Bureau Italia nog beter in staat Nederlandse bedrijven te adviseren en te ondersteunen bij business in/met Italië. Ook bij openbare aanbestedingen. En ook voor juridisch advies en ondersteuning biedt Bureau Italia oplossingen. Of het nou gaat om internationaal handelsrecht, transportrecht, contractenrecht, B2B incasso, insolventierecht, bestuursrecht of buitengerechtelijke beslechting van intern. handelsgeschillen. Bureau Italia helpt!

Boots on the ground

Goed te weten: door samenwerking met betrouwbare en Italiaanse specialisten hebben we ‘boots on the ground’ in zowel Nederland als Italië. Als klein, multidisciplinair team van professionals zijn we bovendien flexibel en persoonlijk benaderbaar.
Neem contact op voor meer informatie.