logo bureau italia mobile logo bureau italia

Groene ontwikkelingen, Italia Positiva #5

Italia Positiva: Italië was veelvuldig in het nieuws met ‘groene’ ontwikkelingen. Een greep uit positieve Italiaanse ontwikkelingen en nieuws van de laatste maanden.

Economie + Milieu = Milaan

In Milaan opende enkele maanden geleden het eerste centrum voor Europees onderzoek naar economie, klimaat, economie en milieu. Vijftig onderzoekers uit dertien landen gaan zich in het European Institute on Economics and the Environment (EIEE) buigen over onderwerpen als het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen, nieuwe technologieën, en het verband tussen klimaatverandering en migratie. Europa en Milaan worden daarmee wereldwijd dé plek waar wordt gewerkt aan oplossingen voor deze actuele, grensoverschrijdende onderwerpen.

Italiaanse baas over elementaire deeltjes

Om in de wetenschappelijke hoek te blijven: de Italiaanse Fabiola Gianotti blijft het Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire leiden (CERN, Europese Raad voor Kernonderzoek). Het is voor het eerst dat een directeur-generaal voor een tweede volledige termijn wordt aangesteld bij het CERN. De Europese organisatie doet fundamenteel onderzoek naar elementaire deeltjes. . De Italiaanse deeltjesfysicus is trouwens ook de eerste vrouw die deze functie bekleedt. Haar mandaat begon op 1 januari 2016, met een looptijd van vijf jaar. In 2021 start de tweede termijn.

Klimaatverandering op school

Italië gaat wereldwijd het eerste land met klimaatverandering en duurzaamheid als verplicht schoolvak. Althans, als het aan de Italiaanse minister van Onderwijs Lorenzo Fioramonti (Vijfsterrenbeweging) ligt. Hij maakte onlangs bekend dat Klimaatverandering & Duurzaamheid een vak wordt op Italiaanse scholen. Fioramenti is een uitgesproken voorstander van groen beleid en werd in september nog op de hak genomen toen hij scholieren aanmoedigde te spijbelen om deel te kunnen nemen aan de klimaatprotesten. De minister spreekt zich al langer uit tegen economische groei als uitgangspunt van beleid. Hij deed een zwaar bekritiseerd wetsvoorstel om vliegtickets, suiker en plastic te belasten. Dat werd weggehoond in het belastingvermoeide Italië. Net als het gewaagde idee van Fioramenti om crucifixen te verwijderen uit openbare scholen.

Klimaatprotest van Italiaanse leerlingen die protestborden omhoog houden

Groene wiskunde

Toch werd een belasting op plastic en suikerhoudende dranken opgenomen in de regeringsplannen voor komende jaar. En volgende schooljaar moet op elke staatschool ongeveer een uur per week lesgegeven gaan worden over klimaatverandering. Ook bij traditionele vakken als aardrijkskunde, natuur- en wiskunde moeten een groenere insteek krijgen.

Voedselverspilling tegengaan

Italië neemt maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan. Wetsvoorstellen konden rekenen op steun van alle partijen en zijn al grotendeels goedgekeurd. Andere landen die voedselverspilling aanpakken, doen dat veelal door het opleggen van heffingen en boetes. Maar Italië wil juist goed gedrag belonen: bedrijven die verspilling tegengaan, moeten belastingvoordelen krijgen. De regering wil dat bedrijven die voedsel verkopen, restpartijen niet weggooien maar doneren aan liefdadigheidsinstellingen.

Overzicht van deelnemende havens
De deelnemende havens en startdatum deelname aan het project

Cruiseschepen en voedselbanken


Op privaat gebied lopen er al jaren succesvolle initiatieven in de strijd tegen voedselverspilling. Zo berichtte ik eerder over een cruisemaatschappij die samenwerkt met voedselbanken: ‘Elke avond voordat een cruiseschip aanmeert, worden de bereide maar niet genuttigde maaltijden verzameld. Ze krijgen een aluminimum verpakking, worden verzegeld en voorzien van een etiket zodat de herkomst traceerbaar is. De volgende ochtend worden ze voor vertrek overhandigd aan vrijwilligers van de voedselbank die voor verdere distributie zorgen. Het aantal uitgedeelde – of ‘geredde’ – porties zal fors gaan stijgen nu ook de Europese Federatie van Voedselbanken betrokken wordt bij het project. De haven van Marseille gaat deelnemen en andere Europese havens zullen volgen.”